Telenorkarusellen 2021 - renn nr 4 18. mars

Postet av Bratsberg IL - Ski den 21. Jan 2021

Torsdag 18. mars står renn nr fire i årets Telenorkarusell for tur! Stilart er fristil, og så fremt det fortsatt er forhold for det vil rennet gjennomføres i alternativ trasé med skicrosselementer underveis. Løypekart ser dere her!

Værmeldinga ser ikke så alt for lovende ut med tanke på å kunne arrangere et femte renn før påske, så muligens blir dette sesongens siste. Derfor avholder vi også premieutdeling torsdag 18. mars. Det vil da deles ut premier både for årets sesong og for fjorårets, som måtte avbrytes så brått og brutalt. Premieutdelingen avholdes i målområdet så snart alle løpere er i mål.

Så tar vi det heller som en skikkelig bonus dersom vi fortsatt har snø og kan arrangere renn også 25. mars.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har laget en smittevernplan som beskriver hvordan vi vil ivareta sikkerheten til deltakere, støtteapparat og funksjonærer. Denne ble oppdatert 2. februar, og du kan lese den HER. Denne inneholder også detaljer rundt gjennomføring av rennet. Alle bes lese denne i sin helhet, men her er også en kort oppsummering.

 • Endringer kan bli annonsert på kort frist dersom det pålegges av myndighetene eller Norges Skiforbund.
 • Ingen med symptomer på covid-19 har adgang til arrangementet.
 • Husk god håndhygiene og korrekte hosterutiner.
 • Dersom identifisert smitte påvises i ettertid, kontakt rennleder og smittevernansvarlig.
 • Lytt til annonseringer fra speaker i forhold til starttidspunkter og generell info.
 • Det kan kun være 200 personer til stede på arrangementet, i tillegg til de som er med i arrangørstaben. Derfor er det satt en øvre grense på 100 deltakere, og det stilles krav til at det kun kan være med én voksen pr deltaker.
 • Alle deltakere må forhåndspåmeldes via link til EQ timing. Trykk her for å komme til påmeldingssiden.
 • Startnummer og deltakerpremie fra Telenor deles ut utendørs på renndagen, i tidsrommet 17.30-17.45. Deltakerne beholder samme startnummer på alle renn.
 • Vi er pålagt å føre oversikt over alle som er til stede på arrangementet, og alle må derfor registrere seg ved ankomst. Det vil være oppslag med QR-kode som scannes med mobilkamera og tar deg til et registreringsskjema. Oversikten vil vi lagre i 10 dager og deretter slette.
 • Det vil ikke være kiosksalg ved årets renn.
 • 2 stk toaletter vil være åpne, ved kø, vent utendørs.
 • Premieutdeling vil bli avholdt utendørs etter siste renn. Denne vil foregå uten nærkontakt mellom premieansvarlig og deltakere. Mer informasjon om dette kommer i forkant av arrangementsdagen. Premiene for 2020 kunne vi ikke dele ut på tampen av fjorårssesongen, så disse vil bli delt ut samme kveld.
 • Så fremt snøforhold og Covid-19-forskrifter tillater det vil vi arrangere 6 renn i Telenorkarusellen.
 • Deltakeravgiften på 250kr dekker alle renn.
 • Trykk her for løypekart som viser distansene for de ulike aldersgruppene.
 • Som i fjor vil vi rigge til et skileikområde som vi oppfordrer til å bruke i forkant og/eller etterkant av rennet. Skileikområdet vil være forbeholdt de yngste (barnehagealder) frem til deres start kl 18:00, og deretter vil det være forbeholdt de større barna frem til deres start fra kl 18:15. Frem til kl 18:00 vil de de største barna ha anledning til å gå på ski i løypa og på et eget område på stadion.
 • Generelt, uansett hvor du oppholder deg så bes alle om å vise hensyn og holde avstand.
 • Gjentatte brudd på reglene eller uansvarlig oppførsel vil medføre bortvisning fra arrangementet resten av sesongen.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.