FORELDREVETT

Idrett er holdningsskapende, og i Bratsberg idrettslag ønsker vi å skape et godt og trygt idrettsmiljø blant annet ved å fokusere på sunne og gode holdninger. Som foreldre er det viktig å fremstå som gode eksempler på nettopp slike holdninger.
Engasjerte foreldre er veldig positivt, og en viktig forutsetning for å drive barneidrett. Barna setter stor pris på at foreldrene er tilstede både på kamper og trening.
Dessverre får dette engasjementet av og til negative utslag gjennom uønsket oppførsel mot trenere, spillere, dommere eller lignende.

For å forebygge slik uønsket oppførsel har vi tatt i bruk disse "kjørereglene", som vi oppfordrer foreldrene til å følge.

1. Møt fram til kamp
- barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
- ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang
- ikke gi kritikk

4. Respekter lagleders bruk av spillere
- ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder
- ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
- ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende
- ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
- ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
- ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller
- ikke du