Barne- og Ungdomsavdelingen (BUA) 2, er et tilbud med allidrett for utviklingshemmede barn og ungdom i Bratsberg IL. Vi trener i idrettshuset hver tirsdag kl 18.00 - 19.00. (Følger skolens årskalender).

Vi deltar på ett friidrettsstevne i Oslo på våren, samt arrangerer Løvelekene Midt- Norge om høsten - et friidrettsstevne for utviklingshemmede barn, ungdom og unge voksne.

Se vår aktivitetsplan under.
Alle deltakere må melde seg inn / være medlem i Bratsberg idrettslag.

Powered by: Bloc